Ideasta innovaatioksi

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme asiakasprojektissa valitsemaamme ideaa ja olemme pyrkineet Lean Canvas –työkalua hyödyntäen jalostamaan sen kokonaiseksi innovaatioksi. Lean Canvas –pohjassa on yhdeksän kohtaa:

  • ongelma
  • ratkaisu
  • ainutlaatuinen arvolupaus
  • epäreilu kilpailuetu
  • asiakasryhmät
  • kanavat
  • kustannusrakenne
  • tulovirrat
  • ratkaisevat mittarit.

Käydään seuraavaksi näihin kohtiin kirjaamamme asiat läpi.

Ongelma

Perusongelma on se, että kuluttajan on pelkästään hakukoneen tuloksien perusteella vaikea tehdä päätös hänelle parhaiten sopivasta palvelusta. Innovaatiomme liittyy siis käyttäjien päätöksenteon helpottamiseen.

Ratkaisu

Innovaatiossamme hakukoneen tuloksissa oleviin yrityksiin ja palveluihin lisätään mukaan asiakkaiden arvostelut. Ominaisuus antaa hakukoneen käyttäjälle selkeämmän yleiskuvan hakutuloksissa olevista yrityksistä. Toisaalta tämä ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden myös jakaa itse oman asiakaskokemuksensa. Asiakkaiden arvosteluista muodostuvan kokonaismielikuvan perusteella hakukoneen käyttäjien on helpompi valita mieluisin palvelu.

Ainutlaatuinen arvolupaus

Palvelumme helpottaa tiedonhakua, päätöksentekoa ja yritysten vertailua asiakkaiden näkökulmasta. Innovaatiomme tuottaa käyttäjälleen lisäarvoa, sillä se säästää monipuolisuutensa ansiosta huomattavasti asiakkaan aikaa silloin, kun hän etsii itselleen sopivaa palvelua. Kehittämämme palveluidea on muihin vastaaviin nähden paljon monipuolisempi, sillä käyttäjät pystyvät etsimään tietoa ja lukemaan arvosteluja monen eri alan yrityksien tarjoamasta. Usein muut vastaavat palvelut ovat lokeroitu tietyn arvosteltavan kohteen ympärille (esimerkiksi hotelliarvostelut), eikä samalta sivustolta pysty välttämättä löytämään asiakaskokemuksia sekä matkakohteen hotelleista että ravintoloista.

Epäreilu kilpailuetu

Innovaatiomme erottuu kilpailijoistaan juurikin monipuolisuudellaan. Käyttäjät voivat palveluideamme avulla löytää helpommin ja nopeammin itselleen lisätietoa yrityksistä yhden ja saman sivuston kautta. Asiakkaan ei siis tarvitse lähteä etsimään itselleen sopivia ratkaisuja monesta eri lähteestä. Tämä tuo mukanaan kilpailuedun, sillä kiireisessä nykymaailmassa käyttäjät etsivät itselleen monesti luotettavia, mutta yksinkertaisia ja helppoja kanavia tiedonkeräämiseen. Palvelumme lisää asiakkaan mukavuutta ja säästää samalla tämän aikaa.

Asiakasryhmät ja kanavat

Innovaatiomme palvelee kuluttajia, jotka hakevat tietoa palveluista ja tuotteista ennen kuin tekevät ostopäätöksiä. He käyttävät tiedonhakuun internettiä ja sovelluksia, jossa voivat vertailla tuotteita ja palveluita joita harkitsevat kuluttavansa. Kuluttajat arvostavat myös muiden kuluttajien kokemuksia kyseisistä palveluista, jotka antavat mielikuvaa mitä odottaa ja helpottavat omaa ostopäätöstä. Tavoitamme uudet potentiaaliset käyttäjät sosiaalisen median ja Googlen hakukoneoptimoinnin kautta, ja näiden kautta pääsyn sivustolle.

Kustannusrakenne

Isoin investointi tehdään uuden digitaalisen palvelun kehittämistä ja toteuttamista varten. Palvelun ollessa valmis, on myös hyvä kehittää palvelua eteenpäin asiakaspalautteen kautta. Seuraava askel voisi mahdollisesti olla mobiilisovellus. Uuden palvelun lanseeraukseen ja markkinointiin tuovat myös kustannuksia. Digitaalisuus on tämän päivän trendi ja suurin osa investoinneista menee teknologiaan.

Tulovirrat

Kuluttajan klikkaukset verkkosivulla keräävät koko ajan dataa. Yritykset, jotka ovat lisänneet omat tietonsa palveluun voisivat tiettyä hintaa vastaan myös saada käyttöönsä dataa, jolla analysoida kohderyhmänsä käyttäytymistä. Asiakkaalle tietojen hakeminen sekä arvostelujen kirjoittaminen on maksutonta.

Ratkaisevat mittarit

Hakujen yhteydessä tarjotaan mahdollisuus järjestää hakutulokset arvostelujen (esim. tähtiluokitus) mukaan. Tämän vaihtoehdon klikkauksista kerätään dataa. Sen avulla saadaan arvokasta tietoa esimerkiksi sitä, kuinka paljon palvelun käyttäjät haluavat tietää yrityksiin liittyviä arvosteluja. Tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa ja lukea sanallisia arvosteluja. Sanallisten arvostelujen lukeminen edellyttää klikkausta, mikä sekin kerää tietoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s