Päiväni fasilitaattorina

Teemme asiakasprojektia Fonectalle ja tarkoituksenamme on innovoida heille uusia palveluideoita asiakkaiden käytettäväksi. Projektimme etenee vaiheittain ja olemme tiimin jäsenten kesken jakaneet fasilitointi vuorot kaikille jäsenille, jotta projekti etenisi sujuvasti ja järjestelmällisesti. Ideoinnin osuudessa meillä oli kaksi fasilitaattoria eri innovoinnin työkaluille ja minun vastuulleni valikoitui aivoriihen teon ohjaaminen.

pexels-photo-355952.jpeg

Ennen työkalun valintaa tutustuin kaikkiin annettuihin vaihtoehtoihin. Valittavana oli aivoriihi, brain writing, mindmap ja lootuksen kukka. Työkalut olivat hyvin erilaisia toisistaan, vaikkakin haluttu lopputulema on samankaltainen jokaisessa. Ideoidaan vapaasti uudenlaisia palveluita ja työstetään hieman näitä uusia keksintöjä, tiimien jäsenet voivat vapaasti kirjoitella mietteitään alustoihin. Eniten näistä vaihtoehdoista minua kiinnosti aivoriihen teko ja siihen annetun padletin käyttö, joka alustana oli jo muutamalta aiemmalta kurssilta tuttu tosin hieman erilaisessa käytössä.

Kun olin valinnut alustan millä lähden aivoriihtä työstämään ja viemään tiimini työstettäväksi, loin padletiin alustan muilla jaettavaksi. Kysymyksemme oli yksinkertaisesti uusia palveluideoita Fonectalle. Ilmoitin ryhmälleni Whatsappissa, että padlettiin voi mennä ideoimaan ja vapaasti kirjoittelemaan omia pohdintoja. Tämän jälkeen tiimini kävi aktiivisesti kirjoittamassa ajatuksiaan padlettiin ja se saatiin hyvää vauhtia valmiiksi. Padletin helppokäyttöisyys varmasti nopeutti hommien etenemistä. Keskustelua tehtävät etenemisestä käytiin myös Whatsappissa, sekä mahdolliset epäselvyydet käytiin siellä lävitse. Kun kaikki ideat oli saatu kerättyä, palautin padletin linkin opettajien tarkasteltavaksi sekä lisäsin padletista kuvankaappauksen lopulliseen raporttiin. Näin raportissakin näkyy monipuolista ideointiamme.

Sieppaa

Pidin fasilitointi vuorostani, koska padlet on mielestäni helppokäyttöinen ja mukava alusta työstettäväksi. Tehtävänanto oli helppo ymmärtää ja tiimi lähti mukaan aktiivisesti, näin fasilitaattorina työskentely oli mielekästä ja helppoa. Sekä vielä ideointi vaiheessa tehtävä ei ole tarkkaan rajattu vaan voi käyttää luovuutta ja vain mielikuvitus on rajana. Lisäksi padlet mahdollisti sen, että tehtävä ei ollut aikaan eikä paikkaan sidottu, vaan kaikki pystyi hoitamaan osansa joustavasti omien aikataulujen puitteissa.

Tästä opin hieman vetämään projektia ja viestimään projektin etenemisestä fasilitaattorin roolissa muille tiimin jäsenille. Sekä selventämään epäselvyyksiä ja selkiyttämään mitä tarkoituksena on tehdä ideoinnin vaiheessa. Aiemmin opin ylipäätään mitä fasilitointi on, kun tutkin aihetta ja kirjoitin fasilitoinnista. Projektin myötä oppi käytännössä mikä fasilitaattorin rooli projekteissa on. Tulevaisuudessa voin varmasti hyödyntää opittua työelämässä projekteissa ja erilaisten tiimien kanssa työskennellessä. Tällä hetkellä työskentelen paljon eri tiimien kanssa ja olen paljon tekemisissä asiakaskohtaamissa, joten näissä tilanteissa voisi hyödyntää tilanteen ohjaamisen taitoa ja etenemistä oikeaan suuntaan.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli opettavainen ja hyvä opetustuokio tulevaisuutta varten. Miten ohjailla tiimiä ja työskennellä erilaisten tiimin jäsenten kanssa. Nykypäivänä työelämässä ollaan hyvin projektilähtöisiä, niin kaikenlainen kehittäminen tiimityöskentelytaitoihin tulee varmasti tarpeeseen. Sekä uuden oppiminen on aina kehittävää ja mielenkiintoista!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s